Moja Rutka-Tartak

Krzysztof Maslowski

Blog

KARTA NAUCZYCIELA 2014

Posted by krzysztofmaslowski on May 11, 2013 at 6:35 PM

ZOBACZ CO I JAK ZMIENI SIĘ W TWOJEJ PRACY

Uwaga! Zostało kilka miesięcy, aby przygotować się na wdrożenie nowych przepisów Karty Nauczyciela! Od 1 stycznia 2014 r. sprawy kadrowe nauczycieli i decyzje kadrowo-płacowe dyrektorów szkół będą podejmowane na zupełnie innych, nowych zasadach. Przygotuj się na te zmiany!

NOWE WZORY DECYZJI KADROWYCH I WZORÓW DOKUMENTÓW!

Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowanych zostanie część uprawnień nauczycieli, a te które zostaną będą udzielane na zupełnie innych zasadach niż do tej pory. Dyrektorzy szkół i specjaliści ds. kadrowych staną przed trudnym zadaniem, będą bowiem musieli zmienić nie tylko stosowane do tej pory procedury kadrowe, ale i wypracowane wzory dokumentów, pism i decyzji.

KARTA NAUCZYCIELA 2014 R. TO:

1.krótszy wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli,

2.nowe zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i uzupełniających,

3.nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli,

4.rozliczanie nauczycieli z zadań wykonywanych poza szkołą,

5.krótszy urlop dla poratowania zdrowia,

6.nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,

7.nowy sposób liczenia nauczycielskich pensji.

To nie wszystkie zmiany, jakie zaczną obowiązywać już za kilka miesięcy. Przygotuj się na nie i już dziś dowiedz się, jak zmienią się Twoje obowiązki i kompetencje, po wejściu w życie nowelizacji Karty Nauczyciela.

1. KRÓTSZY URLOP WYPOCZYNKOWY

Tylko 47 dni wolnych od pracy zamiast jak do tej pory 56. Nauczyciele i dyrektorzy stracą kilkanaście dodatkowych dni wolnych. Po zmianie Karty, jeśli nauczyciel będzie chciał mieć wolne w dni, kiedy w placówce nie ma zajęć dydaktycznych, np. w przerwie między świętami a Nowym Rokiem, będzie musiał wziąć urlop, co automatycznie skróci czas wakacyjnego wypoczynku.

Ekspert wyjaśnia:

Po zmianie nauczyciele będą mieli prawo do 47 dni urlopu wypoczynkowego udzielanego w dni robocze, ale wolne od zajęć dydaktycznych, czyli np. w okresie przerw świątecznych. Nowy urlop może być też zaplanowany na ferie zimowe i letnie, ale nie będzie to wymóg ustawowy. Nowe zasady udzielania urlopów mają umożliwić nauczycielom korzystanie z wypoczynku w dogodnym dla nich terminie, ale z uwzględnieniem zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

2. REJESTRACJA CZASU PRACY

Pensum nauczycieli nie ulegnie zmianie, ale za to czas ich pracy poza pensum ma być ściśle rejestrowany. Każdy nauczyciel będzie musiał rejestrować wszystkie zajęcia poza pensum.

Ekspert wyjaśnia:

Po zmianie nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków, takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe oraz spotkania rad pedagogicznych. Szczegółowy zakres zadań podlegających ewidencji, sposób jej przeprowadzania oraz długość okresów rozliczeniowych mają być doprecyzowane w projekcie nowelizacji Karty.

Koniecznie sprawdź:

•Jakie konsekwencje poniosą nauczyciele najmniej angażujący się w pracę szkoły?

•Ile minimalnie trzeba będzie pracować w domu, żeby nie narazić się dyrekcji i nie mieć obciętej pensji?

3. URLOP ZDROWOTNY KRÓTSZY I NIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

Roczny urlop zdrowotny – dopiero po 20 latach pracy i tylko dla nauczycieli zagrożonych chorobą zawodową. Po zmianach będzie go o wiele trudniej uzyskać, a dodatkowo będzie o 2 lata krótszy niż obecnie.

Ekspert wyjaśnia:

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jaka choroba uzasadnia udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego. To lekarz leczący nauczyciela podejmuje decyzję na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej, czy nauczycielowi należy udzielić takiego urlopu. W praktyce więc bardzo łatwo uzyskać 3-letnią pełnopłatną przerwę w pracy.

Po nowelizacji Karty Nauczyciela prawo do urlopu dla poratowania zdrowia będzie ograniczone, bowiem:

1.nauczyciel będzie mógł ubiegać się o urlop zdrowotny dopiero po 20 latach pracy w szkole,

2.maksymalny wymiar urlopu zdrowotnego w karierze nauczyciela wyniesie 1 rok,

3.o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego będzie orzekał lekarz medycyny pracy,

4.urlop dla poratowania zdrowia będzie uzależniony od występowania na danym stanowisku pracy zagrożeń chorobą zawodową.

Prawie połowa aktywnych zawodowo nauczycieli straci prawo do urlopu zdrowotnego!

Oznacza to, że olbrzymia część nauczycieli – według szacunkowych danych będzie to ponad 230 tys. pedagogów – która ma staż pracy poniżej 20 lat pracy, zostanie pozbawiona urlopu zdrowotnego, nawet jeśli zapadną na chorobę zawodową!

Categories: JAKIE PRAWO, W SZKOLE I OBOK NIEJ

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments